Alchymie rozvoje

Relaxace a životní styl

Proč?

V roce 2013 nás přizvalo oddělení lidských zdrojů Komerční Banky do výběrového řízení k tématu Relaxace a životní styl. Klíčová byla “ukázková hodina”, kde jsme prezentovali přístup, jakým uvažujeme téma pojmout a zrealizovat. Jedná se o kurz, ve kterém účastníky “záživnou” formou vybavíme poznatky i dovednostmi k tématu zvládání stresové zátěže, vyvažování pracovního a soukromého života, práce s vlastními životními zdroji. Ve výběrovém řízení jsme uspěli díky smysluplnému konceptu vzdělávacího kurzu s garantovaným obsazením erudovaných lektorů, kteří se v tématu dlouhodobě profilují.

Jak?


Důležitým pilířem zvládání stresu jsou relaxační techniky, které jsme zařadili do konceptu dvou dní. Představujeme širokou škálu technik, z nichž si účastníci mohou vybrat takovou, která jim vyhovuje nejvíce. Účastníci oceňují široký repertoár probíraných metod. Každý si většinou najde jednu nebo dvě, u kterých reflektuje chuť zařadit je do svého života. Zároveň účastníci mezi sebou sdílí náročná témata z pracovní oblasti a vzájemně se inspirují v tom, jak danou zátěž zvládat. Vzájemná inspirace se ukázala být důležitým pilířem a součástí celé akce. Do programových bloků pravidelně zařazujeme fyzický pohyb. Jedná se o jógu, energetická cvičení, strečink, prevence zánětů karpálních tunelů. Míra fyzické zátěže je vždy upravená kondici aktuální účastnické skupiny. Jednoduché cviky dokáží pak i velmi vytížení zaměstnanci zařazovat do svého života.

Efekty programu

Dlouhodobá, letitá spolupráce je nejlepším dokladem úspěšnosti celého projektu. Projekt Relaxace a zdravý životní styl běží od roku 2013 do roku 2018. Každý rok jsme zrealizovali přibližně deset kurzů, což znamená přibližně 120 spokojených klientů. Od započetí projektu je to přes sedm stovek účastníků. Získáváme vesměs pozitivní odezvu měřenou cílenými zpětnovazebními nástroji. Spolupráce ze strany účastníků i zadavatele je oboustranně hodnocena jako smysluplná.

Několikrát se stalo, že se na kurzu objevili i lidé, kteří již absolvovali akci v předchozích letech. Jejich motivací bylo, že si chtěli zopakovat relaxační techniky, získat inspiraci pro projekty relaxačních místností, které začaly spontánně na různých pracovištích vznikat. Mezi účastníky a lektory vzniká přirozená důvěra, která často vede k tomu, že účastníci individuálně konzultují své osobní tíživé situace u sebe nebo svých blízkých. I když už je to trochu nad rámec “firemního školení” snažíme se i v takových případech účastníkům kurzu vyjít vstříc a doporučit, jak mají postupovat, případně doporučit kontakt na odbornou péči v blízkosti bydliště.

Jsme rádi, že můžeme být partnery klíčovému hráči na bankovním trhu v oblasti fyzického i duševního zdraví.

Citace účastníků:
- V bance se neříká, že se jede na vzdělávání, ale do lázní!

- Jsme rádi, že firma dělá něco přímo pro nás. Mnoho vzdělávacích akcí je realizováno proto, abychom byli lepšími obchodníky, uměli lépe vyjednávat, případně lépe vedli své lidi. Tuto akci však vnímáme jako benefit, který dokazuje, že firmě na nás záleží.

- Jsem překvapená, že ač se fyzické cvičení nezdálo náročné, bolí mne celé tělo.

- Líbí se mi, že nejde o frontální předávání znalostí. Vše si můžeme vyzkoušet. Oceňuji také tipy a inspiraci ostatních k tomu, jak zvládají nebo předcházejí stresu.

- Přeji si pokračování. Další relaxační techniky, jít více do hloubky.

- Došlo mi, že stres ze života neodstraním, lépe však teď vím, jak zvládat jeho negativní dopady.

- Při debatě o stresu jsem si uvědomil, jak pracovat s eustresem (pozitivním stresem) a jak zvládat distres (negativní stres).

Řekli o nás

Relaxace na pracovišti je jeden z velmi žádaných kurzů v rámci našeho projektu Moje Vitalita. Nabízí našim zaměstnancům osvětu v oblasti zdravého životního stylu, praktické ukázky zaměřené na duševní hygienu a kompenzaci sedavého zaměstnaní. To vše navíc poutavě a zajímavě. Lektoři České Cesty jsou pro nás v této oblasti dobrými partnery a skvělými průvodci pro naše kolegy. Určitě platí, že tento kurz jsou „lázně pro tělo i duši“. Doporučuji všem.

Kateřina Šádová
Komerční banka | HR specialista

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.