Připravujeme pro Vás instagramový účet.

Rozvojový teambuilding - synergie teamu

Ze skupiny jednotlivců tvoříme tým, který se dokáže sám o sebe postarat.

Lidé a vztahy

 • Kolegové se navzájem neznají.
 • Začínáte nebo končíte významnou fázi projektu.
 • Chcete podpořit vědomí jednoho týmu.
 • Došlo k výrazné obměně týmu.
 • Týmu chybí silný společný zážitek.
 • Konflikty se zametají pod koberec a neřeší se.

Spolupráce a komunikace

 • Ztrácíte čas a energii v nedorozuměních.
 • Lidé spolu více soupeří, než spolupracují.
 • Chcete ze skupiny udělat tým, ve kterém funguje synergie.
 • Během předávání informací se některé ztrácejí.
 • Lidé mají dojem, že co si neudělají sami, to nemají.
 • Když víte, že tým má rezervy.

Hodnoty a postoje

 • Schází pocit "jsme jeden tým".
 • Zaměstnanci čekají, že problémy vyřeší "někdo jiný".
 • Skupinu drží pohromadě jen společná práce.
 • Klesá motivace zaměstnanců.
 • Zaměstnanci se vyhýbají přijetí odpovědnosti.
 • Konflikty v týmu se vlečou a není čeho se při jejich řešení držet.

Firemní kultura

 • Zavádíte nové firemní hodnoty.
 • Zaměstnanci se neztotožňují s firemními hodnotami.
 • Vaše firemní kultura žije jen na papíře.
 • Zaměstnanci neznají firemní kulturu nebo jí nerozumí.
 • Zaměstnanci nepřijímají změny, které ve firmě probíhají.
 • Chcete úzce provázat firemní kulturu a práci vašich zaměstnanců.

Týmové dovednosti

 • Potřebujete podpořit kreativitu v týmu.
 • Hledáte cestu, jak zlepšit projektové řízení, leadership nebo timemanagement celého týmu.
 • Chcete propojit vzdělávací téma s teambuildingem.
 • Potřebujete podpořit schopnost improvizovat a přijímat změny.
 • Potřebujete, aby si dovednost více osvojil celý tým než jeho jednotlivci.
 • Chcete posílit jednotlivé členy týmu v jejich silných stránkách.

Zaujali jsme Vás?

Mám zájem

Přínos rozvojového teambuildingu

V synergickém týmu jsou lidé motivováni dosahovat kvalitních výsledků. Takový tým stojí na pevných osobních vazbách mezi kolegy. Ti neztrácí energii v nedorozuměních, umějí mezi sebou otevřeně komunikovat a sdílet zkušenosti. Radost a humor podporují tvůrčí atmosféru. K takovému týmu směřuje naše práce. Propojujeme firemní cíle, potřeby týmu a individuální schopnosti jednotlivců a nacházíme mezi nimi funkční rovnováhu.

Intenzivní zážitky nejen v přírodě, reálné týmové výzvy, komplexní simulační hry, tréninky improvizace nebo outdoorové expedice přetavíme ve zkušenosti, které využijete v každodenní spolupráci. Za dva dny mimo kancelář se tým rozvine více než za dva měsíce v běžném pracovním rytmu. Silné zážitky rozvíjí nejen dovednosti, ale významně ovlivňují i postoje vašich zaměstnanců.

Proč právě my?

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

1
Věříme, že v kvalitním týmu se práce kolegů násobí.

Každý tým má potenciál, který lze uvolňovat.

2
Věříme, že spokojení lidé dosahují lepších výsledků.

Úsměvy v kanceláři jsou přidanou hodnotou pro celou firmu.

3
Věříme v sílu osobní angažovanosti.

Je lepší vzít odpovědnost do vlastních rukou než čekat, jestli to udělá někdo jiný.

4
Inspirujeme k pozitivním změnám.

Jsme vašimi průvodci a rádci na vaší cestě k dobře fungujícími týmu.

„Česká cesta umí najít vždy jádro zadání a následně potřeby účastníků a skupin. Z toho vychází vždy perfektně zvolená forma a realizace aktivit. Síla České cesty spočívá v konzistentní práci s konkrétními skupinami a jejich rozvojem. Každou aktivitou posunuje jednotlivce a tudíž celou skupinu neustále vpřed.“

Vojtěch Svoboda S rozvoje LZ senior, ČEZ, a. s.

Důvěřují nám

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

Sledujte nás na Instagramu

Chcete mít vždy nejnovější informace?

Připravujeme pro Vás instagramový účet.