Připravujeme pro Vás instagramový účet.
Rozvoj firem a jednotlivců

ZAMĚŘENO NA MISTROVSTVÍ ANEB KDYŽ SE Z MISTRŮ STANOU MISTŘI

Záměr

Manažer výrobního oddělení firmy z oblasti automotive (Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ) potřeboval rozvíjet své podřízené – manažery první linie. Společnosti Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ, přednímu světovému zpracovateli nerezové oceli, se však prozatím neosvědčilo posílat tyto vedoucí na školení. Jednorázová školení neměla velký dopad. Vedoucí hledal déletrvající formu rozvoje svých kolegů. Potřeboval vymyslet, navrhnout a realizovat nový koncept práce s liniovými manažery.

Řešení

Zaměřili jsme se na kontinuální cílený rozvoj liniových manažerů. Klíčově jsme se soustředili na individuální rozvojové potřeby každého z účastníků. Vzhledem k cílové skupině bylo nutné posílit jejich vlastní motivaci pro účast na trénincích a zapojit je aktivně do celého vzdělávacího procesu. Vytvořili jsme prostor pro řešení reálných situací, potřeb a problémů z vlastní praxe účastníků.

Soustředili jsme se na dosažení změn nejen v rovině znalostí a dovedností, ale i postojů. Účastníky jsme směřovali k vnitřní integraci a rozvoji praktických dovedností specifických pro liniové manažery (pochopení role mistra, vedení lidí, komunikační dovednosti, timemanagement a sebeřízení, zvládání stresu a dalších).

Celý rozvojový program jsme odstartovali Prologem. Toto úvodní setkání jsme koncipovali jako kombinaci simulace s interaktivními workshopy a prostorem pro reflexi stávající úrovně dovedností. Hlavním cílem bylo motivovat účastníky. → „Mám zájem o vlastní rozvoj.“ Účastníci zpracovali svůj profil liniového manažera → „Rozumím své roli a chápu, co se ode mne očekává.“

Pro sebereflexi výborně sloužil společně vytvořený vějíř mistrovských kompetencí, vizuální mapa lídrovských kompetencí potřebných pro naplnění role vedoucího pracovníka ve výrobě.

Na Prolog jsme navázali sérií půldenních skupinových setkání. Tato setkání měla charakter skupinových konzultací a koučování, dle aktuálních potřeb doplněných o tréninkový workshop na předem definované téma. Cílem bylo podpořit liniové manažery v realizaci konkrétních změn a rozvojových kroků. Trénovali jsme a koučovali jsme je v konkrétních dovednostech.

Přiměřený odstup mezi setkáními vedl k udržení aktivního zapojení účastníků, jejich motivaci a pozitivní energii k dalšímu seberozvoji. Setkání měla charakter průběžné podpory vedoucí ke změně postojů a zdokonalování dovedností.

V mezidobí mezi setkáními byli účastníci dále podporováni. Vytvářeli samostatně spolupracující dvojice/trojice. Měli možnost konzultovat s lektorem on-line přes skype, případně po e-mailu či telefonu. Informace skupina sdílela v cloudovém prostoru.

Přínos

Již od druhého setkání došlo u účastníků k viditelným změnám, zejména k větší angažovanosti ve své roli liniových manažerů a pozitivní motivaci k dalšímu školení. Z toho důvodu byli do rozvojového programu postupně zařazení linioví manažeři dalších částí výrob.

Zároveň si i nadřízení těchto liniových manažerů uvědomili, že se potřebují dále rozvíjet. Následně jsme proto vytvořili rozvojový program i pro skupinu středního managementu.

„Díky spolupráci s Českou cestou se nám podařilo pomocí workshopů a tembuildingových akcí zefektivnit fungování firmy jako týmu, který táhne za jeden provaz. V rámci workshopů mimo firmu se nám podařilo během gamifikace a následných analýz uvědomit si určité skutečnosti, které jsme pak mohli snáze uplatnit v praxi. Po dobu spolupráce s Českou cestou je evidentní posun ve firmě v oblasti efektivní komunikace uvnitř firmy a nastavení procesů, které se nedělají „pro někoho“, ale mají přidanou hodnotu pro všechny zainteresované účastníky.“

Jan Holub HR manager, Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ

Důvěřují nám

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

Sledujte nás na Instagramu

Chcete mít vždy nejnovější informace?

Připravujeme pro Vás instagramový účet.