Připravujeme pro Vás instagramový účet.
Rozvoj firem a jednotlivců

LIGA MISTRŮ – ROZVOJ FUNKČNÍCH REZERV

Proč?

V roce 2015 jsme byli osloveni výrobní firmou v oblasti automotive s požadavkem, abychom připravili školení zaměřené na rozvoj jejich “funkčních rezerv”, zaměstnanců připravovaných pro řídící pozice. Firma se potýká s tím, že její talenti odcházejí ke konkurenci, která sídlí v těsné blízkosti. Tato školení bylo proto zamýšleno jako benefit a jasný signál pro talentované zaměstnance, že ve firmě mají dlouhodobou perspektivu.

Jak?

Školení jsme pojali jako cyklus čtyř dvoudenních školení, které pokrývají široké spektrum manažerských dovedností v těchto oblastech:

1. Sebepoznání a týmová spolupráce

2. Motivace a vedení lidí

3. Vyjednávání a konflikty

4. Stresmanagement a timemanagement

První kurz přináší seznámení s typologií MBTI, která umožňuje lepší porozumění sobě a ostatním. Reálný dopad do praxe je v tom, že účastníci jsou tolerantnější a jsou schopni jednat s větším nadhledem. Druhý den se zaměřujeme na týmovou práci. Účastníci jsou poté schopni vědoměji těžit potenciál členů týmu a pracovat s jejich rolemi.

Druhý kurz se zaměřuje na problematiku motivace podřízených. Objevuje se také téma sebemotivace a klíčová témata pro vedení lidí.

Následuje kurz zaměřený na řešení konfliktů a vyjednávání. Umožňuje pracovat s reálnými situacemi, které talenti zažívají při své práci. Navíc je již nastavena dostatečná úroveň důvěry, účastníci jsou schopni se otevřít. Jedná se o situace, které jsou po návratu schopni vyřešit, jsou ale také problémy, které musí akceptovat, protože nemají jednoduché řešení.

Čtvrtý kurz se cíleně zaměřuje na vědomou práci s organizací času, snížení stresové zátěže související s prací a vyvažováním pracovního a soukromého života. Účastníci mají možnost vyzkoušet si různé relaxační techniky, učí se zvládat chronický i akutní stres.

Efekty
Na první kurz přijeli demotivovaní účastníci “protože mě sem poslali”, kteří nevěděli, co to znamená být “funkční rezerva”. Během kurzu pochopili, jaký to pro ně má význam: firma s nimi počítá do budoucna

Systém čtyř na sebe navazujících kurzů je pro účastníky smysluplný, jeho vnitřní provázanost vnímají pozitivně. Navíc mají účastníci možnost potkat se se třemi lektory České cesty, kteří přinášejí inspiraci z různých oblastí. Pracuje s nimi psycholog, dlouholetá HR manažerka v automotive průmyslu a vedoucí celého týmu lektorů

Tento cyklus školení pokračuje již čtvrtým rokem. Účastníci mezi kolegy šíří pozitivní reference o průběhu těchto kurzů, kurzy se tak ve firmě „prodávají samy”. Lidé, kteří byli nominováni do talent programu, o kurzy sami žádají a jsou motivováni na kurzy jezdit.

Důvěřují nám

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

Sledujte nás na Instagramu

Chcete mít vždy nejnovější informace?

Připravujeme pro Vás instagramový účet.