Připravujeme pro Vás instagramový účet.
Rozvoj firem a jednotlivců

LEADERSHIP AKADEMIE – RAMIRENT

Záměr

Záměrem Leadership Akademie našeho klienta společnosti RAMIRENT bylo podpořit pozitivní změnu firemní kultury, zvýšit orientaci na potřeby klienta, zlepšit všechny modely chování na pobočce a celkovou komunikační kultivovanost, zefektivnit organizaci práce na pobočce ve smyslu prodejního příběhu, zlepšit vzájemnou spolupráci mezi pobočkami, mezi obchodníky a vedoucími poboček a zlepšit práci obchodníků.

Řešení

V prvním kroku v roce 2018 jsme se rozhodli řešit nejdůležitější téma, které klient chtěl změnit. Tím bylo téma: Pozitivní orientace na potřeby klienta. Proto jsme realizovali čtyřdenní interaktivní a prakticky orientovaný trénink všech obchodníků, vedoucích poboček a k nim přibrali na dvoudenní trénink zástupce vedoucího pobočky a dispečery.

Řešili jsme tato témata:

1. Probudit empatii a rozvinout vztahovou inteligenci směrem k zákazníkům

2. Umět rozpoznat typ klienta a vhodně reagovat

3. Naučit používání moderních metod prodeje

4. Změnit vnímání pracovníků, aktivovat motivaci

5. Rozvinout pojetí aktivního přístupu v prodeji

V následujícím roce 2019 jsme realizovali opět čtyřdenní opakovací praktické interaktivní tréninky k výše uvedenému tématu: Pozitivní orientace na potřeby klienta a současně jsme otevřeli druhé téma: Změna firemní kultury.

Toto téma bylo podpořeno globálním projektem firmy – Leadership Akademie. V tomto plánovaném, šestidenním projektu, jsme řešili formou workshopů a interaktivních prakticky zaměřených bloků, tato témata:

1. Otevřít prostor pro vlastní sebereflexi.

2. Uvědomit si skutečné hodnoty a modely chování, jenž využívám ve své práci.

3. Pochopit, probrat a ztotožnit se s hodnotami firmy a hodnotami firemního leadershipu.

4. Procvičovat a trénovat firemní hodnoty v rámci případových studií.

5. Získat reálnější vlastní obraz a doporučení pro rozvoj.

6. Definovat vlastní rozvojový plán v kontextu rozvoje firemních hodnot.

Přínos pro klienta

Změna a zlepšení firemní kultury, změna a zlepšení komunikace s klienty, větší smysl pro detail při práci s klientem, zvládnutí metodiky prodejního příběhu, inspirace a rozvoj v mezilidské komunikaci (Tady a Teď, Můj dům, můj hrad, má pravidla apod.). Podpoření zpětné vazby mezi lidmi. Získání reálného obrazu o životě na pobočkách, o vztahu obchodníků a poboček. Získání individuálních moderních poznatků a dovedností z mezilidské komunikace, prodejní a obchodní komunikace, managementu a řízení.

„Posláním Ramirentu je usnadnit podnikání našim klientům poskytovaním dynamických řešení pronájmu techniky. Spokojení zákazníci jsou naším cílem! Jsme přesvědčeni, že pro zlepšování služeb znamená neustálá potřeba zlepšovat se a prioritou je v tomto případě rozvoj a růst našich zaměstnanců. Abychom tohoto dosáhli, důkladně si vybíráme své partnery. Tým České cesty nám potvrdil, že jednáme se skutečnými profesionály s lidským přístupem, kteří nám dokázali nastavit Leadership akademii na míru, a tak zaujmout a předat našim zaměstnancům výše zmíněné potřebné dovednosti.“

Michaela Rysová HR Business Partner CZ/SK, Ramirent

Důvěřují nám

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

Sledujte nás na Instagramu

Chcete mít vždy nejnovější informace?

Připravujeme pro Vás instagramový účet.