Připravujeme pro Vás instagramový účet.
Rozvojový teambuilding - práce s týmy

KONSTRUKČNÍ VÝZVY

Brief

Základem bylo zprostředkovat skupině silný zážitek a podpořit jejich spolupráci a komunikaci skrze netradiční formu – stavbu domečku na stromech ve výšce.

Návrh řešení

Cílem kurzu bylo postavit společnými silami stromodům, aby se na něm dala strávit noc, což většina účastníků využila. Skupina byla rozdělena na dvě části, kdy se nejprve učili potřebné dovednosti, školili se v bezpečnosti celé akce a nakonec museli svou část stavby předat druhé skupině, která ji dokončila. Šlo tedy nejen o stromodům samotný, ale i o přesné předání informací a vzájemnou důvěru.

„Chtěla bych vám poděkovat za bezvadnou akci. To, jak se stavíte k vaší práci, je obdivuhodné a je vidět, že vás to baví a užíváte si to. Na druhé straně oceňuji profesionální a striktní přístup k bezpečnosti. Závěrem bych chtěla říci, že jsme si to všichni (i přes počáteční obavy z toho, že nestačí vylézt na strom, ale ještě tam něco budovat) bezvadně užili a budeme rádi, když se budeme moci potkat při další příležitosti.“

Petra Plevová E.ON Distribuce

Důvěřují nám

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

Sledujte nás na Instagramu

Chcete mít vždy nejnovější informace?

Připravujeme pro Vás instagramový účet.