Připravujeme pro Vás instagramový účet.

Pestrost a možnosti forem vzdělávání jsou široké, ale nesmějí převálcovat jeho obsah.

„Rozvoj člověka je do velké míry závislý na jeho vlastní ochotě učit se. Umíme tu ochotu probudit.“.

Daniel Drahanský
Lektor, konzultant

Trénink

Vzdělávací akce s ohraničeným a předem definovaným tematickým či kompetenčním zaměřením. Lektor zprostředkovává účastníkům znalosti, rozvíjí jejich dovednosti a ovlivňuje postoje v dané kompetenci. Tréninky naživo bývají nejčastěji 1 nebo 2denní akce, které probíhají mimo pracovní prostředí nebo ve školících místnostech klienta. Virtuální rozvojové kurzy od České cesty jsou dynamické a interaktivní s jasným přínosem pro účastníky. Nejedná se o webináře. V případě online tréninků doporučujeme našim klientům realizovat kratší, opakované formáty (2,5-4h).

Workshop

Při workshopech pomáháme řešit reálná pracovní témata: konkrétní projekty, problémy, cíle, strategie, firemní kulturu nebo hodnoty společnosti. Moderátor provádí účastníky celým procesem, který nejčastěji trvá půl dne nebo celý den.
Workshopy můžou probíhat mimo firmu (například v uzavřeném salonku restaurace), v zasedacích místnostech firmy nebo virtuálně.

Konzultace 
a koučování

Konzultant coby odborník na danou problematiku pracuje individuálně s jedním klientem nebo malou skupinou, např. na přípravě rozsáhlejší vzdělávací akce nebo změnového projektu. 
Kouč se zaměřuje na osobnostní růst účastníka nebo vyřešení konkrétního problému. Jedno sezení trvá 1-2 hodiny, konzultace či koučování probíhají v místech bez rušení ať již na pracovišti nebo mimo či online formou.

Strategický výjezd

Strategický výjezd se skládá z více programových prvků – základním stavebním prvkem je workshop, který je pro zvýšení účinnosti podpořen simulacemi, herními, relaxačními nebo i sportovními aktivitami. Smyslem je koncentrované zaměření na danou oblast, ve které se očekává viditelný posun vpřed: nejčastěji se týká tvorby strategie, změny či podpory firemní kultury, vyřešení obtížných problémů ve vedení firmy či konkrétních útvarů.
Průvodce vede skupinu celým procesem, během kterého dle potřeby může střídat role konzultanta, moderátora či lektora. Strategický výjezd se nejčastěji odehrává na půdorysu 2 dní.
Výjezdy probíhají výhradně mimo firmu na místě, které poskytuje možnost odstřižení od každodenních pracovních záležitostí s možností hlubší koncentrace na konkrétní zadání a téma.

Diagnostika

AC/DC (Assessment a Development centra) jsou nástrojem výběru lidí na konkrétní pozici nebo cílený rozvoj stávajícího zaměstnance.
Diagnostika kompetencí je efektivním on-line nástrojem pro rozvoj kompetencí zaměstnanců.
Focus group: je nástroj k prozkoumání postojů a názorů určité funkční jednotky nebo namíchané skupiny zaměstnanců z dané firmy.

Důvěřují nám

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

Sledujte nás na Instagramu

Chcete mít vždy nejnovější informace?

Připravujeme pro Vás instagramový účet.