Alchymie rozvoje

Zaměřeno na mistrovství aneb Když se z mistrů stanou mistři

Proč?

V roce 2015 se na nás obrátil manažer výrobního oddělení firmy z oblasti automotive. Potřeboval rozvíjet své podřízené – manažery první linie. Dlouhodobě se firmě neosvědčovalo posílat tyto vedoucí na školení. Jednorázová školení neměla vělký dopad. Vedoucí hledal déletrvající formu práce se svými zaměstnanci a potřeboval vymyslet, navrhnout a realizovat nový koncept práce s liniovými manažery.

Jak?


Naším cílem bylo zaměřit se na kontinuální cílený rozvoj liniových manažerů. Klíčové bylo zaměřit se na individuální rozvojové potřeby každého z účastníků. Vzhledem k cílové skupině bylo potřeba pracovat na jejich vlastní motivaci pro školení a zapojit je aktivně do celého vzdělávacího procesu. Důležité bylo řešit reálné situace, potřeby a problémy z vlastní praxe účastníků a trénovat praktické dovednosti pro pozici liniového manažera.

Bylo potřeba dosáhnout změnu v rovině znalostí, dovedností i postojů. Směřovali jsme k vnitřní integraci a rozvoji dovedností specifických pro liniové manažery (pochopení role mistra, vedení lidí, komunikační dovednosti, timemanagement a sebeřízení, zvládání stresu a dalších).

Co?
Celý rozvoj odstartoval Prologem. Toto úvodní setkání kombinovalo simulace s interaktivními workshopy a prostorem pro reflexi stávající úrovně dovedností.

Hlavním cílem bylo motivovat účastníky - „Mám zájem o vlastní rozvoj“. Účastníci zpracovali svůj profil liniového manažera - „Rozumím svém roli a chápu, co se ode mne očekává“.

Pro sebereflexi sloužil společně vytvořený vějíř mistrovských kompetencí, tedy vizuální mapa lídrovských kompetencí potřebných pro naplnění role vedoucího pracovníka ve výrobě.

Na Prolog jsme navázali sérií půldenních skupinových setkání. Tato setkání měla charakter skupinových konzultací a koučování, dle aktuálních potřeb doplněných o tréninkový workshop na předem definované téma. Cílem bylo podporovat liniové manažery v realizaci konkrétních změn a rozvojových kroků. Trénovali jsme a koučovali se v konkrétních dovednostech. Přiměřený odstup mezi setkáními vedl k udržení aktivního zapojení účastníků, jejich motivaci a pozitivní energii k dalšímu seberozvoji. Setkání měla charakter průběžné podpory ke změn postojů a zdokonalování dovedností.

V mezidobí mezi setkáními byli účastníci podporováni dalšími prvky. Vytvářeli samostatně spolupracující dvojice / trojice. Měli možnost konzultovat s lektorem on-line přes skype, případně po emailu i telefonu. Informace skupina sdílela v cloudovém prostoru.

Již od druhého setkání došlo u účastníků k viditelným změnám, zejména k větší angažovanosti ve své roli liniových manažerů a pozitivní motivaci k dalšímu školení. Z toho důvodu byli do rozvojového programu postupně zařazeni liniový manažeři dalších částí výrob. Zároveň si i nadřízení těchto liniových manažerů uvědomili, že se potřebují dále rozvíjet a postupně jsem vytvořili rozvojový program i pro skupinu středního managementu.

"Díky spolupráci s Českou cestou se nám podařilo pomocí workshopů a tembuildingových akcí zefektivnit fungování firmy jako týmu, který táhne za jeden provaz. V rámci workshopů mimo firmu se nám podařilo během gamifikace a následných analýz uvědomit si určité skutečnosti, které jsme pak mohli snáze uplatnit v praxi. Po dobu spolupráce s Českou cestou je evidentní posun ve firmě v oblasti efektivní komunikace uvnitř firmy a nastavení procesů, které se nedělají "pro někoho", ale mají přidanou hodnotu pro všechny zainteresované účastníky."

Jan Holub
HR manager, Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.