Alchymie rozvoje

Workshopy spokojenosti

Proč?

Na konci roku 2017 si jeden z našich klientů, firma působící v bankovním sektoru, nechal udělat průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum dopadl oproti předešlým létům mnohem hůře. Navíc ve firmě docházelo k poměrně častým odchodům zaměstnanců a celková nálada nebyla úplně pozitivní. Dotazníky byly anonymní, takže se vlastně nevědělo, které pojmenované problémy se týkají kterých konkrétních odborů. Bylo potřeba zjistit, kde a jaké konkrétní změny je potřeba realizovat a napomoci změnit atmosféru nechuti a odevzdanosti.

Jak?


Konkrétní kroky

1) Velkou část práce udělalo samotné HR oddělení, které na základě výstupů z dotazníku definovalo tři kritické oblasti: procesy ve firmě, vztahy na pracovišti a možnost seberealizace.

2) HR dále definovalo konkrétní opatření, která mohou být v dalším roce realizována (např. nové benefity, vzdělávací kurzy na míru, atd..)

3) Pro potřebu řešit tyto problémy přímo na jednotlivých odděleních jsme vytvořili strukturu facilitovaných workshopů, které trvaly 3,5 hodiny. Workshopy probíhaly přímo ve firmě, nebyla nutná delší časová a finanční investice.

4) Pro tři velké odbory jsme zrealizovali pět workshopů, které obsahovaly facilitovanou diskusi nad zmíněnými kritickými tématy a strukturovanou zpětnou vazbu od zaměstnanců k vedení jednotlivých oddělení (Co potřebuji od svých nadřízených aby dělali více nebo jinak, co dělají mí nadřízení dobře a mají v tom pokračovat).

5) Během workshopů jsme zároveň zaměstnancům zprostředkovali to, co trápí management (Co si myslím, že dělám dobře, co potřebuji dělat víc, s čím si neví rady a na co jsem hrdý/á.)

6) Z jednotlivých workshopů jsme sepsali zprávy a navrhli konkrétní řešení a kroky do budoucna.

Co firma získala
- připravili jsme strukturu facilitovaných workshopů zaměřených na spokojenost zaměstnanců

- Získali jsme konkrétní podněty od zaměstnanců v oblastech procesů ve firmě, vztahů na pracovišti a možnost seberealizace, například:

- „propojit oddělení, více věcí řešit společně"

- individuální přístup – řešit i osobní problémy

- chybí nám, že za námi ředitel nepřijde, ale na jiná oddělení ano

- zlepšit srozumitelnost požadavků

- přáli bychom si stáž pana ředitele na jeden celý den

- zdravení je slušnost, včetně vrchnosti

- poznat lidi a jejich práci, více se potkávat i na nepracovní rovině, tykat si

- potřebujeme se někdy všichni potkat a sdílet informace, chybí procesy na sdílení novinek

- potřebujeme znát kompetence vedoucích a kolegů – na koho se mohu při dotazu obrátit

- mít možnost osobně mluvit i s lidmi z jiných oddělení, abychom si mohli procesy nastavit a dát si ZV náměty na konkrétní vzdělávání a benefity

výstupy z workshopu jsme zpracovali do přehledné zprávy, ve které klient našel konkrétní náměty na zlepšení jednotlivých oblastí

předali jsme zpracovanou zpětnou vazbu na jednotlivé vedoucí pracovníky

vytvořili jsme další doporučení, jak v jednotlivých oblastech dále pokračovat

Vedlejší přínos workshopů:

- podpoření týmu v rámci jednoho odboru - jednotliví zaměstnanci se více mezi sebou poznali a zjistili, co která oddělení trápí (po workshopu už se neznali jen z podpisu e-mailu)

- zaznělo mnoho „aha“ momentů ke kontextu práce jiných oddělení nebo managementu (větší posílení vědomí kontextu, proč některé věci jsou takové jaké jsou a že to není schválnost vůči zaměstnancům)

- vedení dostalo zpětnou vazbu na své vystupování a to, jak je schopno naplňovat potřeby svých podřízených

- HR získalo pohled od jednotlivých odborů a jejich zaměstnanců

Citace / zhodnocení:

Máme to štěstí, že s danou firmou pracujeme dlouhodobě a tak víme, že podněty nezapadly, že se navržené kroky pomalu uskutečňují a věci se mění. Podnět k tykání jsme odstartovali už na samotném workshopu. Na konci účastníci hodnotili workshopy takto:

„Vůbec jsme se sem netěšila, ale teď mi to přijde jako nejsmysluplněji strávený čas. Nikdy bych nevěřila, že si dokážeme vše říct tak otevřeně.“„Jsem rád, že jsem slyšel konkrétní podněty. Mám motivaci na tom pracovat. Vím, že v tom nejsem sám.“

„Bylo to silné a zároveň jsou ty věci tak jednoduché, mám znovu naději, že věci budou jinak……“

„Proč jsme si tohle neuspořádali dávno sami?“

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.