Alchymie rozvoje

Vizualizace: naučíme vás zvýraznit v prezentaci to podstatné


Pokud chcete být člověk, jehož myšlenky inspirují ostatní, musíte umět prezentovat. Náš kolega Václav Wortner je na prezentační dovednosti odborník. Při tréninku se s účastníky většinou zabývá „hereckou“ stránkou věci: tím, co dělají ruce, nohy, hlas a oči, a také tím, jak se člověk v energetickém poli na scéně před diváky cítí a jak působí. To vás na svém školení v České cestě naučí velmi dobře.

Druhým tématem, které se ale v poslední době objevuje stále častěji ve spojitosti s prezentacemi, je Jak informace zobrazit tak, aby byly co nejsnáze pochopitelné?Stejnou myšlenku je totiž možné na slidu zobrazit mnoha způsoby, a každý způsob je jinak náročný na pochopení a má na diváky jiný dopad. Podíváme se postupně na možná vizuální řešení na záměrně nezáživném příkladu: vysvětlení rozdílu mezi patkovým a bezpatkovým písmem. Proto pro vás Václav sepsal 6 způsobů vizualizace v prezentacích. 


I. Text


Nejjednodušším způsobem, jak myšlenku na slidu zobrazit, je napsat ji. Bohužel jednoduchost pro prezentujícího neznamená jednoduchost pro diváka. Divák by se měl ve slidu zorientovat během 10 sekund. Co pochopíte z následujícího slidu během 10 sekund?Pravděpodobně ne mnoho, někteří účastníci se přiznali, že takovéto slidy ani nezačínají číst. Dopad slidů plných textu je na diváky téměř mizivý.
Tyto textové slidy mohou být navíc nebezpečné. Zvyšují riziko, že se je prezentující rozhodne sám nahlas číst, což by mělo být zařazeno na seznam způsobů, jak týrat posluchače.

II. Zvýrazněný text


V hutném textu se divák špatně orientuje, což může vyřešit zvýraznění. Jak se Vám čte tento text?Po delším studiu je možné z tohoto textu něco pochopit, vyžaduje to ale velmi motivované diváky.

III. Seznam


Autoři slidů milují odrážky, nákupní seznamy svých myšlenek.Odrážky jsou oblíbené, protože nás při přípravě nenutí přemýšlet, na jaké úrovni jsou jednotlivá klíčová slova či jak spolu souvisí, stačí prostě jenom pod sebe nasypat všechny myšlenky, které nás k danému tématu napadají.

Pro diváky už to tak jednoduché není. Říká se, že „bullets kill“, odrážky zabíjí publikum.

IV. Strukturovaný seznam


Hlavním nedostatkem předchozího seznamu je, že jednotlivé položky seznamu jsou všechny na stejné úrovni, jako by bylo jedno, mluvíme-li o definici, příkladech či výhodách. To řeší následující strukturovaný seznam:Přestože tento slide je usnadňuje pochopení, stále se opírá jenom o text. I přesto, že náš příklad záměrně pojednává o písmu, je možné jejich hlavní myšlenku podat vizuálně - schématem.

V. Schéma
Kdo z vás až teď doopravdy pochopil, v čem je rozdíl mezi patkovým a bezpatkovým písmem? Na kurzech se většinou přihlásí zhruba polovina lidí. I když stejnou informaci čtyřikrát četli, pochopili ji až ve chvíli, kdy ji uviděli.

VI. Fotografie


Ještě názornější než schéma je fotografie, protože zobrazuje to, o čem mluvíme, v reálném světě.Které vizuální řešení vybrat?

Na příkladu textu, odrážek, schématu a fotografie jsme viděli, s jakým dopadem na diváka je možné zobrazit stejnou informaci a jak mu dané vizuální řešení může pomoci naše sdělení pochopit. Dalšími možnostmi jsou tabulky, grafy, ikony, plány, mapy a názorná ukázka, demonstrace.

Tento seznam vizuálních řešení jsem se rozhodl zobrazit v grafu, abych vystihl, jaký mají dopad na diváka a jak usnadňují pochopení.Každá myšlenka potřebuje své vlastní vizuální řešení, osvědčuje se mi proto vyzkoušet si jich více, než si vyberu to, které danou myšlenku nejpřesněji a na první pohled vystihne. V přípravě to sice zabere více času, než zasypat slidy dávkami odrážek, autora to ale nutí přemýšlet a ujasnit si, co přesně chce sdělit. A to se potom, v „herecké“ fázi prezentace před publikem, rozhodně vyplatí.

Chcete se naučit prezentovat bez stresu a s přehledem? Napište nám! Václav Wortner vám rád předá své zkušenosti.