Synergie týmů

Virtuálním teambuildingem proti osamělosti
Jednou z nejlepších věcí na možnosti pracovat odkudkoliv je svoboda. V posledních týdnech se však tato možnost pro řadu lidí stala nutností. Někdo to zvládá lépe, jiný hůře. Záleží nejen na osobním nastavení každého, ale také na manažerech a lídrech, jak se svými podřízenými na dálku komunikují. Nejde však jen o komunikaci spojenou s konkrétními úkoly či týmovými a firemními cíli, ale jedná se i o běžný mezilidský kontakt.

Pokec v kuchyňce při práci z domova chybí

Kolegové se standardně setkávají v práci nejen v kancelářích a zasedačkách, ale i na chodbách a kuchyňkách či zajdou společně na oběd. Prohodí pár slov o tom, jak se měli o víkendu, jak se mají jejich partneři a děti. A když tato přirozená mezilidská komunikace při práci z domova vypadne, tak chybí. A chybí i introvertům.

Podle průzkumu “State of Remote Work 2020” pocit osamělosti patří mezi nejvýznamnější překážky práce mimo kancelář a je také jedním z důvodů, proč zaměstnanci následně častěji pracovní místo opouští. Další stejně významnou překážkou, která s osamělostí jako takovou velmi souvisí, je obtížná spolupráce a komunikace při práci na dálku.

Z rozhovorů s našimi klienty víme, že aktuálně panuje velký hlad po osobních setkáváních. Někteří manažeři co nejdříve, jakmile to bude možné, chtějí s námi pro své kolegy zorganizovat tmelící “Back to the office” akce naživo a odměnit je za to, jak v krušné době zvládli tvrdě pracovat. Jiní zatím s návratem do kanceláří váhají. A právě pro tyto firmy a jejich týmy jsou vhodné virtuální teambuildingy.

Teambuilding na monitorech?!

Ano. Temabuilding funguje, i když se vidíme placatí na obrazovkách. Máme to v České cestě vyzkoušeno. Virtuální teambuildingové programy jsou navržené tak, aby mohly být realizovatelné skrze videokonferenci pro lidi z různých míst. Vzdáleným kolegům dávají šanci se neformálně propojit a nahradit cennou osobní formu komunikace.

Virtuální teambuildingy podporují vzájemné interakce, pomáhají kolegům se lépe poznat z jiné stránky a utužit vztahy, což zase podporuje jejich týmovou spolupráci a komunikaci. Každopádně jde o týmový zážitek, který kolegy povzbudí do dalšího fungování, podpoří jejich sounáležitost a angažovanost. I když jste fyzicky daleko, můžete si být blízko. Online teambuilding může být zaměřený na vztahy, ale také na rozvoj týmových dovedností. Můžete podpořit například kreativitu a inovace, schopnost přijímat změnu a improvizovat. Můžete vyladit time management a zvládání procesů.

Jak probíhá

Aktuálně pro virtuální teambuilding používáme ZOOM, který umožňuje největší interaktivitu. Účastníci jsou neustále zapojení do dění. Aktivity jsou různé, kooperační i soutěžní - pro jednotlivce, menší skupinky i všechny najednou. Vedle videohovorové platformy, využívání chatu, dělení do skupin využíváme i různé další online nástroje a aplikace. Proto je možné využít virtuální teambuilding i pro naučení se pracovat s různými online nástroji. Samozřejmostí je technická podpora pro účastníky před akcí i během ní.

Délka online teambuildingu může být různá. Vždy záleží na záměru, který chceme teambuildingem dosáhnout. Nejčastěji trvá 2-3 hodiny, jindy je delší, nebo naopak kratší s opakováním. Může jít buď o samostatný blok, anebo vybranými programy umíme oživit online schůzky, workshopy, brainstormingy či konference.

Jak může takový virtuální teambuilding například vypadat? Podívejte se na ukázkové video.
Marcela Tučníková
ředitelka marketingu a komunikace