Alchymie rozvoje

Vedení sebe a druhých

„Celé roky manažerům na všech úrovních opakuji, základní premisu: “Pokud chceš úspěšně vést druhé, musíš se nejprve naučit dobře vést sám sebe”. To je i odpověď, proč takto pojímáme a propojujeme leadreship a sebeřízení."

Daniel Drahanský
Lektor, konzultant

Jak uvažujeme o vedení sebe a druhých


Vnímáme, jak rychlost a dynamika současného firemního světa zvyšuje nároky na vedoucí pracovníky. Výkonové prostředí firem, rychlost a množství informací způsobují velký tlak na všechny pracovníky, zejména ve vedoucích pozicích. Jsme tu pro to, abychom pomáhali firmám a lidem rozvinout umění vedení sebe a druhých.

Schopnost a ochota vedoucích pracovníků dále se rozvíjet a růst se následně odráží v prostředí příznivém pro výkon dalších zaměstnanců a kolegů. Věříme v sílu motivace a týmové spolupráce a podporujeme prostředí, které ji posiluje. Vedoucí pracovníky vnímáme jako tvůrce takovéto kultury. Motto našeho přístupu je: “Spokojení lidé ve fungující organizaci.” Zaměřujeme se proto na rozvoj osobnosti manažerů i podporu jejich dovedností. Naším cílem je naučit účastníky umění vést sebe a zároveň vést druhé.

Jak vést sebe a druhé

Manažer v roli personalisty

Jednou z úloh manažera je vybrat do svého týmu správné lidi. Musí dokázat řídit a hodnotit výkon jednotlivých členů na individuální úrovni a také rozvíjet jejich potenciál. Je prospěšné znát také svůj vlastní stín a to, kde v práci s lidmi mohu narážet na své hranice.

Sebeřízení

Chce-li vedoucí řídit druhé, musí v prvé řadě řídit sám sebe. Učíme se jak dosáhnout osobní efektivity, tedy jak se stát pánem svého života a času. Naším přístupem se snažíme budovat postoj „tvůrce systému“ a hledat odpovědi na otázky „co chci?“„co můžu?“ a „jak toho dosáhnout?“ Důležité je objevit vlastní kvality i omezení a pracovat vědomě s tím, co máme.

Vedení akcí: projekty, porady, workshopy...

Ve schopnosti vést projekty či porady se odráží samotná úroveň vůdčích schopností manažera. Důležité je najít si svůj vlastní styl a vědět, na čem mohu stavět a o co se mohu opřít. Aby se projekty dařilo úspěšně realizovat, je nutné dodržet klíčové parametry a ovládnout potřebné dovednosti. Vést s “lehkostí štětce” je umění, které je možné dobře trénovat.

Leadership

Leadership vnímáme jako dovednost, při níž manažer nepůsobí jako mechanický řídící stroj, ale především jako osobnost. Osobnost, která disponuje souborem schopností, z nichž skládá svůj osobitý lídrovský styl, který umožňuje individuální přístup ke spolupracovníkům a podřízeným. Každá osobnost je jiná a proto je důležité hledat si svůj osobitý a autentický styl.

Motivace

Nejcennější komoditu mají v současnosti firmy ve svých zaměstnancích. Motivace je předpokladem jejich výkonu, zároveň je i klíčem k jejich spokojenosti. Za vytváření příznivého motivačního prostředí pro své podřízené je zodpovědný vedoucí. Objevit jak motivovat druhé je cesta, která vede přes poznání sebe sama, svých vášní a zdrojů.

Leadership s koňmi - Pegas

Spolupráce s koněm celý učící proces leadershipu může zintenzivnit. Koně nikoho neposuzují podle pracovního postavení, vzdělání, vzhledu či vzájemných sympatií, neumí lhát nebo se přetvařovat. Dávají okamžitou a upřímnou zpětnou vazbu, ale zároveň nesoudí a nehodnotí, což proces sebeuvědomění a učení velmi urychluje. Trénink s koňmi učí, jak vést druhé pomocí respektu a důvěry, nikoli síly a moci.

Reference

Alchymie rozvoje
Liga mistrů - Rozvoj funkčních rezerv

Prohlédnout

Klienti říkají

„S Českou cestou spolupracuje Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav intenzivně již třetím rokem. Semnáře přinesly do našich firem nové podněty pro osobnostní rozvoj všech skupin zaměstnanců. Iniciativní, netradiční a osvěžující přístup lektorů je velkým přínosem i pro získání aktivní účasti kolegů. Zejména program přípravy mladých manažerů skrze ucelený projekt České cesty dostal nový impuls. I díky tomu jsou naši budoucí kolegové ve vedoucích pozicích kvalitně připravování po stránce rozvoje osobnosti. Česká cesta byla pro nás správná volba!“

Zdeněk Kostříž
vedoucí centra vzdělávání Skupiny Metrostav

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.