Alchymie rozvoje

Umění komunikace

„V dnešním kontextu přehlcenosti informacemi a stále vzrůstajícího informačního šumu každý ocení zvládnuté umění proč, o čem, jak a s kým komunikovat."

Daniel Drahanský
Lektor, konzultant

Charakteristika umění komunikace


Komunikační dovednosti chápeme jako základ a nejdůležitější součást měkkých dovedností. Ať už jednáme s lidmi na pracovní nebo partnerské úrovni, umění jednat s lidmi je alfou a omegou našeho úspěchu. Díky správné komunikaci můžeme efektivně spolupracovat v týmu, získat a přesvědčit klienta nebo si vyjasnit a udržet dobré vztahy. Komunikace je klíčová pro řešení problémů, řízení projektů i sama sebe.

Oblast komunikačních dovedností je velmi široká, v následujících odstavcích shrnujeme to nejzásadnější.

Jak dosáhnout umění komunikace

Efektivní komunikace

Dorozumět se s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i s obchodními partnery je nezbytnou podmínkou úspěšného jednání. Klíčové je umět rozklíčovat komunikační bariéry, aktivně naslouchat a vyjadřovat se jasně a stručně. Znalost komunikačních stylů využíváme k naladění se na partnera a přizpůsobení se jeho “řeči”.

Prezentace

Umění prezentovat myšlenku je pro její pochopení i prosazení klíčové. Nejdřív proč, potom co. Prezentaci lze cvičit a je možné se v ní výrazně zdokonalit. Příprava obsahu, aktivní práce s vlastní trémou, udržení správného kontaktu s komunikačním partnerem. Srozumitelnost, struktura, vizualizace. Vytvořte z vašeho sdělení poutavý příběh, který posluchače vtáhne. Naučíme vás také, jak vést diskusi, odpovídat na otázky či námitky a zvládat náročné publikum.

Řešení obtížných situací

Řešit náročnější komunikační situace a potíže, přijímat kritiku s chladnou hlavou, je občas umění. Mám tendenci vyhýbat se konflitků nebo své okolí manipuluji? Pomůžeme vám rozklíčovat správné a nevhodné návyky, zvládat emoce své i komunikačního partnera. Naučíme vás asertivitě, schopnosti řešit konflikty a jak jim předcházet, vyjednávat. Vše vyžaduje respektovat partnera, důvěřovat sám sobě a umět se prosadit.

Obchodní dovednosti

Umění prodávat a udržovat dlouhodobý vztah se zákazníkem je v podstatě situační umění komunikace. Umět vysvětlit logiku a benefity rozhodnutí, získat na svou stranu investora, přesvědčit nadřízeného o správnosti změny v procesu, vědět, kdy naslouchat a kdy převzít iniciativu, odhadnout potřeby a přání klienta. To, co přesvědčí a nadchne jednoho, může nechat druhého zcela chladným. Náš vlastní byznys stojí na perfektním porozumění a představení té správné myšlenky. naučíme to i vás.

Reference

Alchymie rozvoje
Nastavení systému vzdělávání

Prohlédnout

Klienti říkají

„U kurzů od České cesty vždy velmi oceňuji možnost dopředu si vyjasnit očekávání s lektorem a zároveň určité ušití kurzu na míru pro potřeby týmu. Lektor mi vždy vyšel ochotně vstříc, uměl nastavit kurz tak, aby byl přínosný pro každého a navíc mi poskytl i cennou zpětnou vazbu po jeho ukončení.“

Hana Kořínková
Head of B2C solutions & mobility services, E.ON Energie, a.s.

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.