Synergie týmů

Týmové dovednosti

Díky poznání silných i slabých stránek jednotlivců a celé skupiny se rozvíjí celý tým.

Brief

Celý pracovní tým procházel velkými změnami a záměrem akce bylo připravit tento tým tak, aby více chápal, co vše změna obnáší, a co mu pomůže k tomu, aby se dokázal se změnami lépe vypořádat.

Návrh řešení

Začínali jsme aktivitou Project Challenge, kde si lidé poprvé zažili změny “na vlastní kůži” a pojmenovali si, co jim u překonávání jde a kde mají rezervy. Následovala větší, komplexní aktivita, která se zabývala změnou do hloubky. Zde jsme již diskutovali, kde vidí lidé paralely mezi proběhlou aktivitou a praxí. Na to celé následoval workshop, kde jsme představili jednotlivé fáze změny, strategie pro překonávání změn. Na závěr celého workshopu si každý účastník akce pojmenoval, co konkrétně by potřeboval, aby mohl lépe překonávat změny v práci. Došli jsme tedy do otevření tématu, zažití si změn na vlastní kůži k teoretickému zarámování a konkrétním výstupům, na kterých lidé po skončení akce dále pracovali.

Řekli o nás

“Lidé více rozumí, co to změna je, co obnáší a jak se s ní nakládat. Díky tomu celý tým může lépe projít změnami, které ho čekají”. 

Dalibor Pituch
EUFC | Prokurista

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.