Synergie týmů

Teambuilding pro virtuální týmy

Virtuální kontakt mezi zaměstnanci začíná být pro mnoho firem běžnou zkušeností. Lidé stále častěji pracují na denní bázi s kolegy, které osobně nikdy nepotkali a kteří se často nacházejí ve zcela jiné části světa. Tato forma kontaktu přináší mnoho benefitů, zároveň má i svá specifika a obtíže.

Ve spolupráci s týmy, které pracují výhradně virtuálně a s využitím našich 25 let zkušeností s rozvojem týmů ve firemním prostředí, jsme vytvořili zcela novou, unikátní nabídku pro virtuální týmy.

Nabízíme akce od čistě zážitkových, „tmelících“, přes rozvojové teambuildingy, až po individuální consulting. Všechny programy reflektují specifika virtuálních týmů.


Více o Virtuálním teambuildingu se dozvíte níže, v našich videích, nebo materiálu, který si ZDE můžete stáhnout
Co konkrétně nabízíme?

I. Teambuilding naživo

Jedná se o teambuildingové programy, kde se členové virtuálních týmů potkají naživo. Programy jsou určené jak pro nově vznikající tým, tak i pro tým, který spolu pracuje již delší čas a chce své fungování posunout na vyšší level.

II. Virtuální teambuilding

Tyto teambuildingové programy jsou navržené tak, aby mohly být realizovatelné skrze video konferenci pro všechny, kteří pracují na dálku, nebo v hybridním režimu.

FORMA
  • Rozjezd nových virtuálních týmů

Pro firmy, které chtějí začít pracovat virtuálně. Vhodné pro mezinárodní firmy i pro ty české, které chtějí podpořit komunikaci a kontakt mezi kolegy.

  • Podpora stávajících virtuálních a hybridních týmů

Firmy, které pracují virtuálně nebo v hybridním režimu a chtějí dále rozvíjet svůj tým. Jedná se především o oblasti bližšího seznámení kolegů, udržování neformálních vztahů, podporu angažovanosti či a podporu efektivnější spolupráce a komunikace mezi kolegy.

NÁPLŇ

V první řadě, jde o společný čas kolegů v jiném než pracovním kontextu. Prostor, kde se mohou otevřít témata, která mají na srdci nebo se jen blíže poznat. Každopádně jde o týmový zážitek, který firmu nakopne do dalšího fungování.

1.Team talk

Záměr: bližší seznámení, prohloubení týmových, neformálních vazeb.

Lidé se v této části programu o sobě vždy něco bližšího a nového dozvídají. Díky tomu se více poznávají a následně vznikají společná témata k  hovoru, ke kterým se mohou během dalšího kontaktu vracet.

2. Rozvoj týmových dovedností

Záměr: budovat kvalitní a efektní spolupráci a komunikace s vědomím kulturních i jiných specifik členů týmu.

V rámci této části realizujeme aktivity, kterými rozvíjíme typické dovednosti dobře fungujícího virtuálního týmu.

3. Týmová kontinuita

Záměr: podpora vědomí jednoho týmu, týmové identity a propojenosti členů týmu.

Jedná se o podporu týmového ducha skrz společné trávení času. Netradiční zážitky otevírají prostor k neformálním rozhovorům a společnému bytí.

4. Překvapení až domů

Záměr: podpora týmové identity a posílení vzájemných vztahů

Tento formát nabízí exkluzivní možnost doručit reálný dárek, ať už to bude cokoliv, členu virtuálního týmu. Samozřejmě, aniž by to dotyčná osoba předem věděla.

III. Consulting pro virtuální tým

Nabízíme pomoc na bázi inspirace, mentoringu, koučingu pro teamleadery či celé týmy.

IV. Trénink dovedností v online prostředí

Realizujeme tréninky k rozvoji dovedností relevantních pro práci na dálku, jakou jsou například Vedení týmu na dálku, Hybridní leadership, Prezentační dovednosti v online prostředí, Stress Management, Work Life Blend, Obchodní dovednosti v online prostředí.