Alchymie rozvoje

Pomůžeme vám zajistit kontinuitu byznysu


V období, kdy se mění zaběhlé pořádky, je důležitá schopnost lídrů řešit problémy, které přicházejí. Ruku v ruce se zajištěním kontinuity firmy a jejího dalšího směřování jde potřeba stabilizovat zaměstnance a zvládnout změny v procesech a přístupu zaměstnanců k práci.


Strategie

Udržení a rozvoj byznysu


Pomůžeme vám zorientovat se v aktuální situaci a udržet vám potřebný nadhled pro její zvládnutí. Pomůžeme vám hledat nové příležitosti, tj. od analýzy až po konkrétní výstupy, jak můžete jako tým či firma na současný stav reagovat. Pomůžeme vám formou facilitací strategických (online) porad nebo individuálních konzultací.

Stabilizace

Porozumění jednání zaměstnanců


Někteří lidé se aktuálně ocitli z hlediska Maslowovy hierarchie potřeb ve spodních dvou patrech, tj. řeší „přežití“ a „z čeho budou žít“. Pomůžeme vám pochopit jejich motivaci a naučíme vás, jak to při komunikaci s nimi zohlednit. 

Připravíme pro vás online trénink, na kterém se dozvíte, jak pracovat se schématem krizové intervence, naučíme vás navázat a podpořit vztah. V modelových situacích si vyzkoušíte krizovou intervenci. Připravíme pro vás tipy, jak reagovat a psychicky opečovat kolegu „v nepohodě“. Spolu s lektorem můžete také realizovat skutečnou krizovou intervenci.

Vyrovnání se se situací


Mají vaši kolegové obavy? Váhají či odmítají další den přijít do práce? Potřebovali by s někým nezávislým probrat svoji situaci? Služby v oblasti krizové intervence a zvládání / prevence stresu můžeme poskytnout i vašim zaměstnancům.

Zvládnutí konfliktů


Přináší vám současná situace do práce další nečekané konflikty? Nevyřešené konflikty nám zaměstnávají mysl a vyčerpávají naši kapacitu, kterou bychom jinak mohli věnovat práci a jiným věcem. Navíc mají neblahý vliv na naši duši i zdraví. Pomůžeme vám takové situace zvládnout formou online mediací, konzultací či tréninků.

Dovednosti

Umění práce na dálku


Pomůžeme vám s organizací pracovního času a nastavením práce v rámci vašeho soukromí. Poskytneme konkrétní, praktická a okamžitě použitelná doporučení, která můžete hned začít používat a která povedou ke zvýšení efektivity. Naučíme vás, jak si nastavit podmínky, aby práce na dálku byla dlouhodobě udržitelná, nedošlo ke ztrátě kontaktu se zaměstnavatelem či vyhoření.

Vedení online schůzek a workshopů


Připravíme pro vás virtuální trénink, na kterém se naučíte, jak efektivně vést informativní schůzky, brainstormingy či workshopy na dálku. V rámci interaktivní části si účastníci vyzkouší různé metody a techniky, které ve virtuálním prostředí fungují. Připravíme pro vás speciální workshop box, ve kterém naleznete pomůcky a popis technik pro efektivní řízení různého typu schůzek. Pro jejich rychlejší rozvoj a adaptaci na nové formy práce nabízíme možnost individuálního stínování při vedení schůzek.

Angažovanost

Sounáležitost a angažovanost zaměstnanců


Pomůžeme vám zavést do praxe pravidelné rutiny a rituály s podřízenými při práci z domova tak, abyste zajistili jejich angažovanost a motivaci. Dáme vám tipy, jak vést na dálku týmy, jak povzbudit druhé i sám sebe. V bezpečném prostředí online workshopu si vyzkoušíte různé techniky. Pro vaše týmy připravíme (sérii) virtuálních teambuildingů, aktuálně zejména k podpoře týmové spolupráce a komunikace, angažovanosti a sounáležitosti zaměstnanců.


Zdravý životní styl

Chodili jste s kolegy společně na jógu, běhat, nebo jste hrávali v relax zóně fotbálek, a dnes to nejde? Připravíme pro vás společný odpočinkový nebo inspirativní program. Připravíme pro vás na míru webináře či workshopy, které účastníky povedou k vytvoření, nebo upevnění vztahu k zdravému životnímu stylu a k udržení nebo získání fyzické kondice a psychické odolnosti. Možností jsou také online lekce například mindfulness, jógy, tance, tai-či či improvizace.