Alchymie rozvoje

Pochopením odlišností od frustrace k fascinaci aneb jak pracujeme s MBTI


V pracovním i soukromém životě se setkáváme se spoustou lidí. Většinou to jsou lidé, které jsme si sami „nevybrali“, ale z nějakého důvodu nás život svedl dohromady – se sousedy, s kolegy, s příbuznými, potkáváme se s lidmi v obchodech, na ulicích, v dopravních prostředcích. Nejeden si někdy pomyslel, že někdo kolem nás je hloupý, nesnesitelný či divný. Je to tím, že se dotyčný člověk chová jinak, než bychom se ve stejné situaci chovali my (nebo si to o sobě alespoň myslíme). Na základě tohoto rozdílu pak máme tendenci lidi soudit, dokonce odsuzovat.

A přitom je to dáno „JEN“ tím, že jsme jiní, že jsme jinak „založení“. To však neznamená, že jeden způsob fungování je správný a druhý nesprávný, nebo jeden dobrý a druhý zase špatný. Zkrátka je to tak, že jeden je nějaký a druhý je jiný a je to tak v pořádku. Asi všichni chápeme, že kdybychom byli všichni stejní, bylo by lidstvo fádní a nezajímavé.

Proč MBTI

Pochopení lidské různorodosti nám může pomoci se překlopit od frustrace k fascinaci. K tomu nám pomáhají různé „typologie“ a „testy osobností“, které mezilidské odlišnosti popisují. Čím je typologie komplexnější a detailnější, tím je pro laika méně srozumitelná. Čím je jednodušší, tím je povrchnější a nedokáže vystihnout dostatek rozdílů. Pro mě je v dobré rovnováze mezi komplexností a srozumitelností typologie MBTI. Pro laika je stále srozumitelná i prakticky použitelná a přitom už vysvětluje dostatek rozdílů mezi jednotlivými typy.

Naučte se rozumět jiným typům lidí

O typologii lze nejen vyprávět dlouhé hodiny nebo i dny. Během našeho jednodenního workshopu MBTI se zaměřujeme na to, aby účastníci pochopili podstatu rozdílů a přijali to, že rozdíly existují a je to tak nejen v pořádku, ale že jsou pro nás dokonce přínosem! Typologie velmi dobře popisuje, v čem se opačné typy lidí doplňují a vzájemně se potřebují.

V teoretické části klademe důraz na pochopení, kde se typologie vzala a v čem lidem pomáhá a proč. A popisujeme si odlišnosti jednotlivých typů.

V praktické části tréninku si účastníci sami zkouší řešit různé úkoly, které dobře ilustrují, v čem se opačné typy liší. Současně si ukazujeme příklady z praxe (pracovního i soukromého života), které typologii propojují s reálným životem. Představujeme si, co je pro jednotlivé typy lidí „typické“ a na co se zaměřit při komunikaci (či spolupráci) s opačným typem, abychom ji vědomě přizpůsobili potřebám druhé strany.


Štěpánka Holcmanová, lektorka a konzultantka