Alchymie rozvoje

Online tréninky České cesty
Virtuální rozvojové kurzy od České cesty jsou dynamické a interaktivní s jasným přínosem pro účastníky stejně, jako je mnozí znají “offline”. Nejedná se o webináře. Lektor České cesty aktivně vtahuje účastníky do děje. Využívá k tomu nejen formu otázek a odpovědí, ale i simulace a další interaktivní nástroje a prvky tak, aby u účastníků došlo k maximálnímu efektu v daném časovém rozsahu. Vedle prohloubení znalostí se zaměřujeme zejména na osvojení dovedností a získání vhodných postojů s co největším a nejrychlejším přenosem do praxe. Průběhu tréninku přizpůsobuje lektor tempu a úrovni účastníků.

Počet osob: 6 osob

Délka: 3 hodiny

Cena: od 16 000 Kč bez DPH

* Trénink pro vás připravíme na míru na základě vašich konkrétních potřeb.


Pojetí tréninku


Interaktivně
Osobní zkušenost a zážitek
Individuální i týmová práce
Řízená diskuse a workshopová práce
Cílená zpětná vazba
Zábavně
Zážitkové aktivity a simulace
Emoce v procesu i výsledku podporující efekt učení
Online
Technická podpora pro účastníky před akcí i během akce


Řekli o našich online kurzech

"Jedním slovem - obohacující." "Nebyl to klasický webcast, na kterém za 20 minut ztratím pozornost. Byl jsem nucen se aktivně zapojit. Díky tomu z toho konečně něco mám." “Forma i obsah kurzu byly vynikající. Cením si možnosti vyzkoušet si prezentaci v online prostředí a získat cennou zpětnou vazbu.” “Překvapilo mě, jak skvěle gestikulace v onlinu funguje - lidi nadšeně palcují a mávají.” “Rád bych poděkoval za celý workshop. Bylo to velmi přínosné, nenásilné a přátelské. Děkuji za zpětnou vazbu, kterou jsem dostal.”

manažeři společnosti Marsh
kurzy Efektivní vedení týmu na dálku, Prezentační dovednosti v online prostředí

„Improvizační online workshop byl opravdu přínosný a zábavný, užili jsme si všechna malá překvapení. Kolegové jak v podpoře, tak v obchodu používají videohovory každý den. Věřím, že nyní jsou lépe připraveni na každý problém, který se během těchto hovorů může objevit.“

Josef Šachta, CEO Sharry Europe
kurz Improvizace v komunikaci


Přehled online tréninků a co se na nich účastníci naučí

Umění práce na dálku pro začátečníky i pokročilé

-Zlepší své soustředění, sebedisciplínu a odolnost při práci na dálku
-Vyzkouší si několik tipů a triků, jak vyzrát na prokrastinaci
-Inspirují se, jak obnovovat síly a udržet si klid a work-life balance

Efektivní vedení týmu na dálku pro manažery

-Změní svůj pohled na vedení týmu na dálku
-Naučí se nastavit a komunikovat cíle, nastavit pravidla spolupráce s kolegy
-Dozví se, jak strukturovat práci týmu a jaké nástroje využívat, aby měli výkonnost pod kontrolou
-Dostanou tipy, jak udržet energii a motivaci v týmu a jak podpořit angažovanost kolegů

Vedení schůzek, porad, workshopů a brainstormingů v online prostředí

-Prakticky trénují vedení týmových schůzek na dálku
-Osvojí si tipy, triky a nástroje pro online porady
-Naučí se, jak oživit své telekonference a udržet pozornost
-Vyzkouší si v praxi vybrané facilitační techniky

Prezentační dovednosti v online prostředí

-Zlepší své prezentační dovednosi
-Naučí se, jak neztratit s klientem během prezentace spojení
-Trénují, jak posluchače zaujmout a udržet
-Sdílí best practice i to, čemu se během prezentace vyvarovat

Motivace a angažovanost lidí při řízení na dálku

-Pochopí, proč je při vedení lidí důležité “proč” a jak s ním pracovat
-Uvědomí si, jak má složený tým a jak pracovat s jednotlivci - kde se zaměřit na motivaci, kde na   kontrolu či podporu
-Dozví se, jak skrze týmovou práci a setkání v online podpořit vzájemnou pospolitost a angažovanost

Improvizace pro zvládání nečekaných situací

-Překonají strach z neznámého
-Osvojí si pohotovější reakce na nečekané situace
-Opustí nefunkční rutiny
-Posílí své sebevědomí pro vystupování na veřejnosti

Jak přežít ve zdraví práci na dálku

-Ověří si, jestli jim online svět přerostl přes hlavu, nebo si drží zdravou míru
-Dozví se, jak zvládat digitální přetížení v práci a jak si hlídat soustředění a efektivitu
-Dostanou tipy a triky na správnou kondici a komplexní udržení zdravého těla a mysli
-Nastaví si osobní systém, jak vyvážit pracovní a nepracovní život v home office

Krize jako příležitost pro růst

-Pochopí, proč je důležité mít poslání a jak s ním pracovat
-Dozví se, jak transformovat sebe, svůj tým či firmu v souladu s posláním-
-Uvědomí si, jaké dovednosti a návyky si potřebujeme zachovat a jaké vybudovat nové
-Zamyslí se, jak současnou situaci využít tvořivě

B2B obchodní dovednosti pro současnou ekonomickou situaci

-Pochopí, proč je důležité upravit svůj obchodní mindset a aktivity
-Natrénují, jak se správně ptát a identifikovat potřebu
-Vyzkouší si různé typy obchodních rozhovorů
-Hledají nové cesty, jak klienta oslovit a zaujmout

Efektivní řešení konfliktů na dálku

-Uvědomí si specifika řešení konfliktů na dálku oproti setkání tváří v tvář
-Naučí se, jak pracovat s emocemi vlastními i cizími, jak se připravit a vést náročný rozhovor
-Prakticky vyzkouší řídit konfliktní rozhovor a mediaci na dálku

Jak si zachovat nadhled i v obtížných situacích

-Uvědomí si, jak reaguje na stresové situace
-Získají tipy, jak zvládat stresové situace a nepřenášet je do svého okolí
-Prakticky si vyzkouší, jak předejít nebezpečí nezvládnutí obtížných situací