Alchymie rozvoje

Nedostatek lidí na trhu práce

Jak čelit riziku nedostatku lidí, které potřebujete?
Jsme v úzkém kontaktu s našimi klienty, firmami různého zaměření a velikosti. Vnímáme, že otázka nedostatku zaměstnanců je aktuální a zdaleka již není jen tématem výrobních firem nebo specifických odborností. Ve čtvrtek 1. března jsme se proto na toto téma potkali s HR manažery u pomyslného kulatého stolu.

NLTP

Většinu času jsme se věnovali výzvám, před kterými HR stojí v letošním roce. Ve shodě s předchozími roky všichni očekávají, že situace nedostatku lidí bude dále složitá a v některých odvětvích se ještě více stupňovat. Vždyť koncem února nabízely firmy prostřednictvím úřadů práce pouhých 230.000 volných pracovních míst. Nejvíce účastníky zajímalo, jak udržet a motivovat stávající zaměstnance, a také jak posílit employer branding

Účastníci byli překvapeni otevřeností svých kolegů z HR při sdílení vlastních zkušeností s řešením nedostatku lidí, přestože se někdy stávají konkurenty na pracovním trhu. Díky vzájemnému sdílení zkušeností ale mají HR manažeři možnost přijít na to, že jsou před nimi stále možnosti a oblasti, které doposud nevyzkoušeli. Stejně jako, že jejich negativní zkušenost v nějaké oblasti,  např. obtíže při zaměstnávání cizinců, nemusí mít obecnou platnost.

O své zkušenosti, jak pracovat s pracovníky ze zahraničí, se podělila Iveta Bodnárová z GZ Media. Zmínila, že je výhodné zaměřit se pouze na několik vybraných zemí. Dále - jak se osvědčuje - vytvářet v rámci provozu jednotné skupiny a celé směny složené z cizinců ze stejné destinace, nebo jak využívat k náboru reference a doporučení již zaměstnaných zahraničních pracovníků.

V průběhu workshopu jsme představili HR manažerům vlastní průzkum realizovaný v závěru roku 2017. Výstupem je náš komplexní pohled na celou problematiku Nedostatku lidí na trhu práce. Zaměřujeme se v něm nejen na nové zdroje zaměstnanců, ale možná mnohem více na stávající zaměstnance i firmu a její procesy jako celek. Náš pohled je uspořádán do přehledové mapy, kterou používáme zároveň jako diagnostický nástroj. Naši konzultanti vám s tímto nástrojem rádi pomohou zorientovat se, která řešení jste již vyzkoušeli a které možnosti jsou ještě ve vašem dosahu.