Synergie týmů

Lidé a vztahy

Vytváříme příjemnou atmosféru a podporujeme tvorbu pozitivních vztahů jednotlivých členů týmu.

Brief

Na začátku nešlo o týmu příliš mluvit, jednalo se o skupinu jednotlivců, kteří (i díky velkému objemu práce) příliš nespolupracovali. Záměrem akce bylo podpořit, aby se lidé mezi sebou více poznali a prohloubili jsme vazby mezi nimi a majitelem firmy.

Návrh řešení

Vytvořili jsme třídenní kurz, během kterého se střídaly různé aktivity. Základem celého programu bylo, že se při každé aktivitě lidé setkávali s jinými kolegy. Zároveň jsme podporovali vazby v týmu i tak, že se členové týmu sami starali o společné fungování (dříví do krbu, snídaně atd.). Večer pak probíhala aktivita, ve které každý představoval skrze fotky ze svého dětství více o svém osobním i pracovním životě, i o stylu práce, který mu vyhovuje. Program velice dobře pomohl prohloubit vazby v celém týmu.

Řekli o nás

“Lidé spolu daleko více mluví, jsou aktivnější, vnímáme tu uvolněnější, týmovou atmosféru”

Miroslav Krátký
Archicraft | Spolumajitel firmy

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.