Synergie týmů

Konstrukční výzvy

Silný zážitek podporující vzájemnou spolupráci a důvěru.

Brief

Základem bylo zprostředkovat skupině silný zážitek a podpořit jejich spolupráci a komunikaci skrze netradiční formu - stavbu domečku na stromech ve výšce.

Návrh řešení

Cílem kurzu bylo postavit společnými silami stromodům, aby se na něm dala strávit noc, což většina účastníků využila. Skupina byla rozdělena na dvě části, kdy se nejprve učili potřebné dovednosti, školili se v bezpečnosti celé akce a nakonec museli svou část stavby předat druhé skupině, která ji dokončila. Šlo tedy nejen o stromodům samotný, ale i o přesné předání informací a vzájemnou důvěru.

Řekli o nás

„Chtěla bych vám poděkovat za bezvadnou akci. To, jak se stavíte k vaší práci, je obdivuhodné a je vidět, že vás to baví a užíváte si to. Na druhé straně oceňuji profesionální a striktní přístup k bezpečnosti. Závěrem bych chtěla říci, že jsme si to všichni (i přes počáteční obavy z toho, že nestačí vylézt na strom, ale ještě tam něco budovat) bezvadně užili a budeme rádi, když se budeme moci potkat při další příležitosti."

Petra Plevová
E.ON Distribuce

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.