Alchymie rozvoje

Jak dnes udržet a rozvinout byznys aneb Efekt Červené královnyNečekanost a rychlost změn, neustálá proměnlivost a nejistota budoucího vývoje a přehršel informací různé kvality a relevantnosti. Nic vám to neříká? Pak patříte do té vzácné asi menší skupiny lidí či firem, kterých se současná situace nedotkla. Gratulujeme, ve čtení dál nepokračujte. Pro ostatní se jedná o novou zkušenost.

Jak se nyní co nejlépe postarat o firmu? Zapomeňte na většinu dosud celkem dobře fungující pravidel a procesů a otevřete mysl. Řízení organizace v krizi má svá specifika. Nastartujte kritické myšlení a uvažujte dvourychlostně. Zaměřte se na minimalizaci negativních dopadů a na to, jak vytěžit příležitosti, které situace nabízí. 

Změňte styl vedení

Tentokrát je ten pravý čas na autokracii. Řiďte svůj tým jako dobře fungující armádu. Doufejme, že jen dočasně. Nově určete kdo a co bude dělat, kdo koho případně zastoupí, kdo komu bude nadřízen/podřízen. Stáhněte hru na dvě pětky. Stejně jako hokejový trenér, který vsadí na nejzkušenější hráče po omezenou dobu hry, kdy potřebuje rozhodnout zápas.

Důvěřujte, ale kontrolujte

Co jsou největší hrozby v nenadálé situaci u zaměstnanců? Lidé se bojí pracovního výpadku a ztráty příjmu, hrozí ztráta motivace, uzavření do sebe až apatie. Zaměstnanci také mohou vyčkávat na to, co bude. Postupně se rozvolní jejich přístup k práci a svěřeným úkolům.

Jak se tomu vyvarovat? Zajistěte zastupitelnost a kontrolujte pravidelně výkon. S lidmi mluvte častěji než dříve a zjišťujte jejich psychický stav. V případě potřeby jim nabídněte podporu krizové intervence. Informujte je o plánovaných krocích co nejdříve a s co největším předstihem. 

Dívejte se dopředu, vezměte současnost jako realitu a rychle vytyčte nové úkoly. Ověřujte, že zaměstnanci rozumí tomu, co mají dělat a hlavně proč. Poskytujte jim zpětnou vazbu tak, aby věděli, zda své úkoly splnili na dostatečné úrovni. Zapomeňte na hru “za to může…”.

Ekonomika a finance firmy

I v oblasti ekonomiky firmy je potřeba uvažovat o urgentních a dlouhodobějších opatřeních. Velmi záleží na konkrétním oboru podnikání, ale vždy je důležité myslet na schopnost hradit závazky.  Snažte se omezit všechny zbytné výdaje, dohodněte možné odklady plateb, zajistěte si volnější tempo přírůstku nákladů. Asi více než jindy teď záleží na kvalitním forecastingu, dle kterého můžete reagovat dostatečně včas na vývoj situace. Buďme optimisty, připravujeme se však na nejhorší.

Nicméně, šetřit se dá pouze do nuly… Proto se snažte hledat další finanční zdroje. Jedním z nich jsou úvěry. Před jejich využitím si ale dobře zdůvodněte, na co a s jakým cílem si chcete peníze půjčit. Udělejte si scénář možného vývoje příjmů z vašeho podnikání. Pokud ho nemáte, nabízí se přísloví o vytloukání klínu klínem. 

Další zdroje příjmů, i když ze začátku možná pouze malých, mohou být uvnitř vaší firmy. Může jít o pronájem vozového parku, strojů či technologií. Můžete nabídnout skladovací prostory, přeorientovat výrobní kapacity či rozšířit vaše služby. 

Využijte příležitosti

Nečekejte, že se se vše brzy vrátí do normálu, i když většina z nás by si to přála a snad se to do jisté míry stane. Současná pandemie je koncentrovaným příkladem VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) světa. Je to pro nás příležitost, jak se naučit jednat rychle a kreativně, bez zavedených schémat chování. Využijte dokonale své zdroje, investujte tam, kde to má smysl. Jednejte bez strachu z chyb, protože cokoliv je lepší než rozmýšlení dokonalého příštího kroku. Vezměte to jako příležitost uvažovat o jiných prioritách než o maximalizaci zisku. 

Neusněte na vavřínech. Dnes více než jindy platí Efekt Červené královny, mentální model odvozený z knihy Alenka v říši divů. Musíme běžet, co můžeme, abychom zůstali na stejném místě. Pokud se chceme dostat někam jinam, musíme běžet alespoň dvakrát tak rychle.


Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Senior konzultant, lektor a mentor