Alchymie rozvoje

Intenzivní trénink emoční polohy leadershipu

Zaměřujeme na utváření vlastního stylu vedení lidí. Klíčovými tématy jsou:  Jak působím na své okolí, na svůj tým, na své spolupracovníky? Jaké emoce svým jednáním a stylem vyvolávám, jaké prostředí kolem sebe vytvářím? Jakého člověka ve mně vidí moji spolupracovníci, podřízení?
Účastníci vytváří záznam vývoje emocí v závislosti na průběhu děje a jeho zvratů; co je způsobilo, jaký pocit to v nich vyvolalo, jaká byla jejich reakce. Nedílnou součástí tréninku je zažití “nekompromisní kritiky” svého jednání a sledování jak se tento zážitek odráží v emocích jednotlivce.

Program svou náročností dostává účastníky záměrně mimo jejich komfortní zónu a navozuje situace, kde se musí spolehnout více na své pocity než objektivní fakta.