Alchymie rozvoje

Duševní a fyzické zdraví (Well-being)

„Celá tato oblast, která postupně vznikala z podnětů a z potřeby zadavatelů i zaměstnanců, je vlastně jen logickou odpovědí na rozevírající se nůžky mezi výkonem a efektivitou firem na jedné straně a snahou o naplnění, spokojenost, seberealizaci ale i sebezáchovu lidí, kteří v nich pracují na straně druhé."

Daniel Drahanský
Lektor, konzultant

Jak si zachovat duševní a fyzické zdraví


Pocit duševní pohody (well-being) je více než štěstí. Samotný pocit štěstí, přestože je důležitou součástí duševní pohody, nedává našemu životu úplný a jednoznačný význam. Do pocitu duševní pohody se promítají také vztahy k blízkým a k sobě, atraktivita pracovní činnosti, smysluplnost naší práce, zaujetí jejím charakterem a ideálně také úspěch nebo ocenění.

V této oblasti se věnujeme celostnímu pohledu na duševní i fyzické zdraví jak v pracovním, tak i osobním životě.

Dílčí témata well-beingu

Zvyšování mentální kondice

V pracovním prostředí se kupí úkoly, stres máme spojený s časovou tísní. Stresorem mohou být i kolegové. Stres není možné zakázat či odbourat, jak se někdy říká. Je možné s ním pracovat tak, aby nám ubližoval co nejméně, nebo využít jeho motivační potenciál. Pomůžeme vám pochopit význam stresové reakce z evolučního hlediska, nalézt své stresory a jak jim odolávat. Naučíme vás také relaxační techniky a prevenci syndromu vyhoření.

Životní rovnováha / Work-life balance

Svůj čas rozdělujeme nejčastěji mezi tři oblasti – práci, rodinu a sebe. Času je vždy stejně. Záleží na nás, jak vyplníme čas, aby nám to fungovalo ve všech oblastech a my zažívali pocit celkové životní rovnováhy. Potřebujeme vědět, co chceme a potřebujeme. Uvědomit si, jaké máme možnosti a znát techniky, které nám usnadní udržet si rovnováhu v reálném světě. Vyvažování pracovního a nepracovního života je vysoce individuální a komplikovaná záležitost. Pomůžeme vám projít změnou, která povede k vaší životní spokojenosti.

Jak přežít ve zdraví práci v kanceláři

Cukrovka, srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, obezita a další metabolické problémy. Dlouhodobé sezení a koukání do monitorů nám prostě škodí. Několik let, možná několik měsíců bez komplikací, pak ale začnou potíže - bolesti zad a šíje, hlavy, zhoršuje se zrak, kila navíc. Existují způsoby, jak minimalizovat tyto zdravotní škody. Zdravě uspořádané prostředí, vhodná židle, kompenzační pomůcky a správné sezení. A zejména krátká, ale pravidelná zdravotní cvičení pomáhající předcházet bolestem a kompenzační cvičení napravující tělesné změny.

Work - health balance

Kompenzace jednostranně zaměřených zaměstnání (stereotypně vykonávané činnosti po dlouhou dobu). Zaměření na podporu zdraví z dlouhodobého hlediska. intervence současného zdravotního stavu a hledání cest nápravy. úprava životních návyků.

Reference

Alchymie rozvoje
Relaxace a životní styl

Prohlédnout

Klienti říkají

„Váš kurz s názvem „Jak ve zdraví přežít práci u PC“ lze jednoduše hodnotit jako profesionální. Nejenže lektor dokázal naplno využít stanovený čas, ale ihned zaujal účastníky svým interaktivním přístupem a nenásilnou formou přiměl k zamyšlení a spolupráci doslova všechny přítomné. Relaxační techniky, jež jsme se naučili, jsme na druhý den praktikovali při dalších odborných přednáškách, což působilo pro neznalé velmi sugestivně.“

Šárka Němečková
ředitelka odboru legislativního a právního oddělení, Český telekomunikační úřad

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.