Energie firemních akcí

Česká cesta pomáhá, pomozte také! Záchranná kola pro ČR


V důsledku nouzového stavu v ČR roste počet lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Chceme dobrovolníkům usnadnit cestu a eliminovat rizika nákazy „záchranným kolem“.

V roce 2019 jsme realizovali řadu akcí ve spolupráci s Koly pro Afriku. Na jejich základě se nám a našim klientům podařilo dát do kupy bezmála 100 starých kol a pomoci je zaslat do gambijských škol. Jsme rádi, že i jejich prostřednictvím můžeme přispívat k lepšímu světu. Dnes však můžeme pomoci i na místech nám mnohem bližších. A proto jsme se rozhodli podpořit nový projekt Záchranná kola pro ČR - Kola NEJEN pro Afriku. 

Chceme opravit další kola a vybavit je tak, aby dobrovolníkům v terénu sloužila co nejlépe.

V této chvíli se již pracuje na opravě prvních kol. Leč bez podpory dalších lidí toho moc sami nedokážeme. Proto vás žádáme o podporu.

Jak se zapojit?


  1. Podpořte nás. Bez finančních prostředků se neobejdeme. Cena opravy jednoho kola je průměrně 1400 Kč. (Zahrnuje nákup náhradních dílů, které už dosloužily, např. lanka, brzdy, pláště, duše.)
    Přispět můžete libovolným finančním příspěvkem zde:
    Záchranná kola pro ČR - Kola NEJEN pro Afriku

  1. Šiřte výzvu dál. Čím víc lidí bude o tomto projektu vědět, tím může mít větší dosah.

  1. Máte možnost svézt nějaká kola ze sběrných míst směrem do Ostravy, kde budou opravena? Kontaktujte nás na telefonním čísle 603 883 509, nebo e-mailu info@kolaproafriku.cz

  1. Máte doma staré kolo, pro nějž nemáte využití: darujte jej do některého ze sběrných míst

Děkujeme vám za přízeň.
Věříme, že spolu s námi s chutí „šlápnete do pedálů“  a podpoříte dobrovolníky. Opravená kola poputují například do Červeného kříže, skautům nebo krizovým výborům v krajích.


Další informace najdete na www.kolaproafriku.cz.
Potřebujete více informací, nebo máte nápad, jak jinak Záchranná kola pro ČR podpořit?

Kontaktujte:


Kateřina Krainová – Kola pro Afriku, 
e-mail: katerina.krainova@kolaproafriku.cz, tel.: 603 278 873                 

Přejeme vám mnoho zdraví a sil.

Matěj Cipra a tým České cesty
matej.cipra@ceskacesta.cz