Alchymie rozvoje

Akademie soft skills v gastru

Záměr

Ve společnosti věnující se gastronomii se rozhodli rozvíjet klíčové manažery provozů - vedoucí kuchyní a servisu. Záměrem bylo najít ideální formát, který propojí tréninky měkkých dovedností vedené lektory České cesty s odbornými školeními zajištěnými interními školiteli společnosti.

Řešení


Od začátku jsme k celému projektu spolu se zadavatelem přistupovali v partnerské rovině. Velmi detailně jsme konzultovali logické propojení a zařazení bloků odborných témat z oblasti gastronomie a tréninku jednotlivých soft skills. Výsledkem byl formát čtyř dvoudenních setkání s odstupem přibližně jednoho až dvou měsíců. Odstup mezi setkáními jsme záměrně zvolili tak, aby účastníci měli dostatek času testovat nabyté znalosti a dovednosti v praxi. Zároveň jim to umožnilo sbírat podněty a další otázky pro následná setkání.

Jednotlivé tréninky byly zaměřené na přijímání a poskytování zpětné vazby, vedení lidí a jejich motivaci, řešení konfliktů a problémových situací, práci s časem a zvládání stresu.

V rámci každého ze setkání jsme velký prostor věnovali reálným situacím a problémům přímo souvisejícím s vlastní praxí účastníků. Klíčové bylo ponechat dostatečný prostor pro facilitované sdílení zkušeností z praxe jednotlivých účastníků.

Rozvoj účastníků jsme podporovali i v mezidobí. Účastníci vytvářeli podpůrné samostatně pracující dvojice či trojice, plnili dílčí úkoly a připravovali se na následná setkání. Skupina si samostatně vytvořila platformu pro sdílení materiálů a inspirací.


Přínos


První ročník akademie absolvovalo 20 účastníků. Účastníci velmi oceňovali formu, obsah i osobní přístup lektorů. Důležité pro ně bylo, že mohli zkoušet věci v praxi a průběžně se k tomu vracet. Ceněný byl čas věnovaný vzájemnému sdílení a inspiraci. Díky referencím účastníků se o akademii velmi pozitivně hovořilo napříč celou společností. Obratem tak navázal další ročník celého projektu.

„Ráda vzpomínám na naše školení v penzionu. Hodně jsem se naučila jak od Vás, tak od kolegů a jsem Vám za to vděčná. Tento rok chodí do kurzu i náš manažer, ke kterému vzhlížím u nás v práci. Jsem velice ráda, že se mu akademie líbí tak jako mě. On už absolvoval vícero manažerských školení, ale tato akademie ho jako první baví a vidí v ní smysl. Takže si sem tam zavzpomínám i s ním.“

Účastnice akademie
Jedné z největších gastro skupin v České republice

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.